Kids

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Natação Kids
10:00
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Natação Kids
11:00
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Natação Kids
15:00
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Natação Kids

15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Natação Kids

15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Natação Kids

15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Natação Kids

15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Kids I - 3 a 4 anos
Capoeira
Kids I - 3 a 4 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Natação Kids
16:00
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Natação Kids
17:00
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Capoeira
Kids II - 5 a 7 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Natação Kids

Segunda

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Terça

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Capoeira Kids I - 3 a 4 anosKids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Capoeira Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

Segunda

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Terça

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quarta

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quinta

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Sexta

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

Segunda

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Terça

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quarta

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quinta

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Sexta

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
15:00
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos

Segunda

 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00

Terça

 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00

Quarta

 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00

Quinta

 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
15:00
15:00
16:00
Kids I - 3 a 4 anos
Capoeira
Kids I - 3 a 4 anos

Sexta

 • Capoeira Kids I - 3 a 4 anosKids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
10:00
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
11:00
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
15:00
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
16:00
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
17:00
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids

Segunda

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Terça

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
11:00
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

Segunda

 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Terça

 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Quarta

 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Quinta

 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Sexta

 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
11:00
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos

Segunda

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Terça

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Quarta

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Quinta

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00

Sexta

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos

Segunda

 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos

Terça

 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
17:00
17:00
18:00
Capoeira
Kids II - 5 a 7 anos

Sexta

 • Capoeira Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

Segunda

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Terça

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

Segunda

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Terça

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
11:00
11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos

Segunda

 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00

Quarta

 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
11:00
11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos

Terça

 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00

Quinta

 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
No events available!
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
10:00
11:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Psicomotricidade
Kids I - 3 a 4 anos
15:00
16:00
Kids I - 3 a 4 anos
Capoeira
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos
16:00
17:00
Ballet
Kids I - 3 a 4 anos

16:00
17:00
Judô
Kids I - 3 a 4 anos

Segunda

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Terça

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quarta

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Quinta

 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Psicomotricidade Kids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00

Sexta

 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  10:00 - 11:00
 • Capoeira Kids I - 3 a 4 anosKids I - 3 a 4 anos
  15:00 - 16:00
 • Ballet Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
 • Judô Kids I - 3 a 4 anos
  16:00 - 17:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
10:00
10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
10:00
11:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
10:00
11:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
11:00
12:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
15:00
16:00
Ballet
Kids II - 5 a 7 anos

15:00
16:00
Judô
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Circuito Kids Funcional
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Jogos e Brincadeiras
Kids II - 5 a 7 anos
17:00
18:00
Capoeira
Kids II - 5 a 7 anos

Segunda

 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Terça

 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Circuito Kids Funcional Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  10:00 - 11:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  11:00 - 12:00
 • Ballet Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Judô Kids II - 5 a 7 anos
  15:00 - 16:00
 • Capoeira Kids II - 5 a 7 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
09:00
10:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
12:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
11:00
12:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
17:00
Circuito Kids Funcional
Kids III - 8 a 12 anos
16:00
17:00
Jogos e Brincadeiras
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Ballet
Kids III - 8 a 12 anos

17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos
17:00
18:00
Judô
Kids III - 8 a 12 anos

Segunda

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Terça

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Circuito Kids Funcional Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  11:00 - 12:00
 • Jogos e Brincadeiras Kids III - 8 a 12 anos
  16:00 - 17:00
 • Ballet Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  09:00 - 10:00
 • Judô Kids III - 8 a 12 anos
  17:00 - 18:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
09:00
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
09:00
10:00
Natação Kids
10:00
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
10:00
11:00
Natação Kids
11:00
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
11:00
12:00
Natação Kids
15:00
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
15:00
16:00
Natação Kids
16:00
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
16:00
17:00
Natação Kids
17:00
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids
17:00
18:00
Natação Kids

Segunda

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Terça

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quarta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Quinta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00

Sexta

 • Natação Kids
  09:00 - 10:00
 • Natação Kids
  10:00 - 11:00
 • Natação Kids
  11:00 - 12:00
 • Natação Kids
  15:00 - 16:00
 • Natação Kids
  16:00 - 17:00
 • Natação Kids
  17:00 - 18:00
No events available!